X
09122591063 - 021 - 44861084

طراحی وب سایت صنعتی


طراحی سایت صنعتی
طراحی وب سایت صنعتی میتواند بیشترین کاربرد را برای شرکت های فنی و مهندسی، شرکت هایی که در شهرک های صنعتی سراسر ایران در حال فعالیت هستند. مفید باشد.
در طراحی صنعتی تمامی موارد طراحی سایت استاندارد و خلاقانه رعایت خواهد شد.
ممکن است در این نوع طراحی سایت امکاناتی چون
فرم استخدام
دعوت به همکاری
سامانه مناقصه و مزایده
نمایندگی ها
لیست شعبه ها
و... بیشترین کاربرد ها را داشته باشد
در طراحی سایت های صنعتی ممکن است چند زبانه بودن وب سایت نیز رعایت شود