X
09122591063 - 021 - 44861084

هنرستان موسیقی دخترانه تهران


طراحی سایت آموزشی


.
اولین مدرسه موسیقی ایران در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی برای تدریس موزیک نظام و تحت نظارت معارف وقت گشایش یافت. در سال ۱۳۰۷ با انتصاب علینقی وزیری به سمت رئیس مدرسه ضمن تدوین برنامه ی جدید، تحولی در سبک و سیاق تدریس موسیقی در قالب دوره پنج ساله پدید آمد. با سعی و تلاش ایشان در سال ۱۳۱۰ دوره ی عالی به این مدرسه اضافه شد و در سال ۱۳۱۲ به هنرستان موسیقی تغییر نام داد.

با پیگیری، تلاش بدون وقفه و پشتکار (روح ا... خالقی - رئیس انجمن موسیقی ملی وقت) هنرستان موسیقی ملی در سال ۱۳۲۸ به منظور تدریس موسیقی ایرانی و با ریاست ایشان تاسیس شد. دوره ی هنرستان هفت سال و شرط ورود، داشتن استعداد موسیقی و کارنامه قبولی سال چهارم ابتدایی بود. در سال ۱۳۲۹ با تاسیس اداره کل هنرهای زیبا، هنرستان موسیقی ملی زیرنظر و تحت حمایت آن اداره قرار گرفت. در سال ۱۳۲۸ (مهدی مفتاح) به ریاست هنرستان برگزیده شد و با تصویب اساسنامه ی جدید در شورای عالی فرهنگ وقت، نام هنرستان موسیقی ملی به هنرستان عالی موسیقی ملی تغییر یافت. در دوره ی ابتدایی هنرستان علاوه بر تدریس برنامه ی دبستان های دولتی یک دوره سلفژ، تئوری های مقدماتیو یک ساز انتخابی تعلیم داده می شد. در دوره ی اول متوسطه به جز تدریس کامل برنامه سایر دبیرستانها، سلفژ، دیکته موسیقی، ساز، وزن شناسی، و سرود نیز آموزش داده می شد.


تعدادی از وب سایت های زیر بعد از تحویل, توسط کار فرما تغییر یافته است و یا به دلیل تمدید نشدن هاست و دامین, سایت غیر فعال شده است, در صورت نیاز برای نمایش , تمامی کد ها موجود می باشد.

https://musicschoolg.farhang.gov.ir
 هنرستان موسیقی دخترانه تهران