X
09122591063 - 021 - 44861084

وب سایت شرکت کیاارتباط کرمان


طراحی وب سایت شرکتی شرکت کیا ارتباط کرمان از سال 1376 بصورت سهامی خاص تاسیس گردیده  و با فعالیت مستمر و پویا درزمینه  اجرای پروزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمره برترین شرکتهای مخابراتی و ارتباطی در سطح کشور شناخته شده است . درطول مدت فعالیت خود تاکنون نسبت به فروش ، نصب راه اندازی و خدمات پس از فروش تجهیزات مرتبط با فعالیتهای خود نموده و افتخار اجرای پروژه های بزرگ ملی و منطقه ای را داشته است . 

فناوری اطلاعات
تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات

عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات

رشته فناوری اطلاعات

تعریف مدیریت فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات سلامت

مهندسی فناوری اطلاعات

سازمان فناوری اطلاعات

رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات


تعدادی از وب سایت های زیر بعد از تحویل, توسط کار فرما تغییر یافته است و یا به دلیل تمدید نشدن هاست و دامین, سایت غیر فعال شده است, در صورت نیاز برای نمایش , تمامی کد ها موجود می باشد.

http://www.kiaertebat.com/
 وب سایت شرکت کیاارتباط کرمان