X
09122591063 - 021 - 44861084

طراحی سایت گروه نرم افزاری میلگرد


طراحی سایت صنعتی و تولید نرم افزارطراحی سایت گروه نرم افزاری میلگرد

فرافر میلگرد یکی از کاملترین نرم افزارهای دیتایلینگ سازه های بتنی و دیوارهای برشی پیچیده می باشد.سرعت، دقت و کیفیت نقشه های تولید شده توسط فرافر میلگرد و رابط کاربری بسیار آسان و کاربر پسند، این نرم افزار را به بی بدیلتربن نرم افزار موجود در جامعه مهندسین ایران تبدیل کرده است.اطلاعات بیشتر...


نرم افزار فرافر شالوده ، ویرایش 2.5 
فرافر پایدار ورژن 1.2 

میلگرد نرم افزار دیتایلر سازه های بتن آرمه می باشد که به کمک این نرم افزار منحصر بفرد کلیه پروسه تولید نقشه ها بصورت خودکار و در محیط نرم افزار اتوکد صورت میگیرد.

برخی قابلیتهای نرم افزار عبارتند از

1- اجرای برنامه در محیط نرم افزار محبوب اتوکد با اضافه شدن ریبون و نوار ابزار اختصاصی نرم افزار میلگرد به اتوکد

2- قابلیت کاربرد نرم افزار در تمامی نسخ نرم افزار اتوکد.

3- انتقال کامل (بصورت دو بعدی و سه بعدی) هندسه سازه از ایتبز به اتوکد و ترسیم آن.

4- ترسیم تیرها با جزئیات کامل اجرایی (منطبق بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) و قابلیت انتخاب قطر و تعداد میلگردهای سراسری، قطر میلگردهای تقویتی، قطر میلگردهای برشی و ... توسط کاربر.

5- قابلیت ترسیم تیرها بر اساس مقیاسهای کلی و جزیی انتخاب شده توسط کاربر.

6- قابلیت ترسیم مقطع تیرها بصورت خودکار و یا در محل انتخاب شده توسط کاربر.

7- قابلیت مدولار کردن (روند کردن) طول میلگردهای تقویتی در تیرها .

8- قابلیت افزایش تعداد میلگردهای سراسری بصورت خودکار در حالتیکه طول و تعداد میلگردهای سراسری قابل توجه باشد.

9- قابلیت روند کردن فاصله میلگردهای برشی (خاموت) با توجه به فاصله انتخاب شده توسط کاربر.

10-  قابلیت روند کردن تعداد میلگردها بر اساس درصد انتخاب شده توسط کاربر.

11-  ترسیم ستونها با جزئیات کامل اجرایی در دو حالت Check   و Design

12-  انتخاب خودکار قطر آرماتور برشی بهینه از میان قطرهای انتخاب شده توسط کاربر.

13- روند کردن فواصل میلگردهای برشی براساس فاصله انتخاب شده توسط کاربر.

14- ترسیم دیوارهای برشی با جزئیات کامل اجرایی و با هر نوع الگوی آرماتورگذاری (Uinform, Simplified C and T, General  ).

15- ترسیم کامل جزئیات اجرایی دیوارهای بازشودار  و اسپندرل ها بطور کامل

16-ارائه خطاهای محاسباتی و ترسیمی در دیتایل تیرها، ستونها و دیوارها

17- قابلیت شیت بندی خودکار

18-قابلیت ترسیم آسان: ترسیم و شیت بندی تیرها، ستونها و دیوارهای پروژه بصورت همزمان و حداقل زمان ممکن.

19- ارائه جدوال میلگردهای مصرفی ، وزن و موقعیت آرماتورها در ترسیمت ( لیستوفر و پوزیشن)

20-قابلیت دستور برش برای ارائه بهینه ترین حالت برش میلگردها برای بدست آوردن کمترین مقدار دور ریز (پرت)

مشاهده سایت فرار میلگرد


تعدادی از وب سایت های زیر بعد از تحویل, توسط کار فرما تغییر یافته است و یا به دلیل تمدید نشدن هاست و دامین, سایت غیر فعال شده است, در صورت نیاز برای نمایش , تمامی کد ها موجود می باشد.

www.milgerd-soft.ir
 طراحی سایت گروه نرم افزاری میلگرد