X
09122591063 - 021 - 44861084

طراحی پورتال شهرک صنعتی اشتهارد


طراحی پورتال سازمانی و خدماتی


.

طراحی پورتال شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی اشتهارد

راه دسترسي: جاده اشتهارد ، بوئين زهرا ، كيلومتر 3
فاصله تا نزديکترين فرودگاه : 55 کيلومتر، فرودگاه پيام
فاصله تانزديکترين ايستگاه راه آهن : 65 کيلومتر، ايستگاه كرج
فاصله تا مرکز استان : 60 کيلومتر
فاصله تا تهران : 120 كيلومتر
فاصله تانزديکترين شهر : 3 کيلومتر ، شهر اشتهارد
مساحت شهرک : 1400 هکتار
مساحت داراي سند ثبتي : 1234 هكتار
مساحت داراي سند تفكيكي : 951 هكتار
مساحت زمين صنعتي شهرك : 800 هكتار


نقشه شهرک صنعتی اشتهارد pdf

تلفن کارخانه های شهرک صنعتی اشتهارد

اسامی شرکت های صنعتی اشتهارد

آدرس شهرک صنعتی اشتهارد

شماره تلفن اطلاعات شهرک صنعتی اشتهارد

تصاویر شهرک صنعتی اشتهارد

بلوک بندی شهرک صنعتی اشتهارد

فهرست شرکت های شهرک صنعتی اشتهارد
نیازمندی های شهرک اشتهارد

لینک سایت شهرک صنعتی اشتهارد

 


تعدادی از وب سایت های زیر بعد از تحویل, توسط کار فرما تغییر یافته است و یا به دلیل تمدید نشدن هاست و دامین, سایت غیر فعال شده است, در صورت نیاز برای نمایش , تمامی کد ها موجود می باشد.

www.e-ip.ir
 طراحی پورتال شهرک صنعتی اشتهارد