X
09122591063 - 021 - 26217724 - 021 - 44861084

طراحی سایت همایش


طراحی سایت همایش, طراحی سایت کنفرانس, طراحی وب سایت همایش های بین المللی


تعدادی از وب سایت های زیر بعد از تحویل, توسط کار فرما تغییر یافته است و یا به دلیل تمدید نشدن هاست و دامین, سایت غیر فعال شده است, در صورت نیاز برای نمایش , تمامی کد ها موجود می باشد.
طراحی سایت تمامی همایش های بین المللی و داخلی ایران بر اساس تکنولوژی روز و بر اساس نیاز برگزارکننده همایش و میهمانان داخلی و خارجی
قابلیت ثبت نام در همایش به صورت بر خط
قابلیت ثبت انتقاد پیشنهاد در وب سایت
معرفی برنامه های همایش
معرفی کارگاه ها و ...
معرفی سخنرانان همایش
معرفی میهمانان
بخش اسپانسر همایش و..