ماشین های کم مصرف و پر بازده
در کشورهای توسعه یافته گروه هایی موجود بودند که نقش محرکی در ارتقای صنعت درمحیطهای استحفاضی دولتی و غیر دولتی را داشتند و با آغاز هزاره ی سوم ناگهان دید این گروهک ها به سمت هدف بسیار مشکلی نشانه رفت. این هدف چیزی نبود جز ساخت اتومبیلی با بازده بسیار بالا که با اعمال سوخت بسیار کم کار بسیار زیادی را انجام میداد. در کشورهای توسعه یافته گروه هایی موجود بودند که نقش محرکی در ارتقای صنعت درمحیطهای استحفاضی دولتی و غیر دولتی را داشتند و با آغاز هزاره ی سوم ناگهان دید این گروهک ها به سمت هدف بسیار مشکلی نشانه رفت. این هدف چیزی نبود جز ساخت اتومبیلی با بازده بسیار بالا که با اعمال سوخت بسیار کم کار بسیار زیادی را انجام میداد. در جوامع امروزی ما خودروهای سنگین که هنوز با سوختهای فسیلی از قبیل نفت گاز کار میکنند نقش موثری در تخریب محیط زیستی را دارند که ما برای ادامه ی حیات خود به آن نیازمندیم. افزایش دمای هوا و خشکسالیها در مناطق مختلف حتی اگر امروزه قابل نادیده گرفتن باشند در همین چند سال آینده آثار مخرب خود را بر روی محیط زیست برای ما به ارمغان خواهند آورد. از آغاز ساخت ماشین به وضوح میتوان گسترش کارخانجات مختلف را مشاهده کرد و سهولت در حمل و نقل و تامین مواد مورد نیاز کارخانجات که خود آنها نیز اکثرا برای تامین انرژی خود نیازمند همین سوختهای فسیلی هستند ما را به سوی دنیایی پیش میبرند که معلوم نیست چه آینده ای را برای ما رقم خواهد زد. با وجود اینکه قیمت مواد نفتی از جمله نفت گاز نسبت به سال ۱۹۹۰ افزایش چشم گیری داشته است اما هنوز هم از یک بطری آب آشامیدنی ارزانتر است. دیکوتومی بین چیزی که ما به آن اعتقاد داریم و کاری که انجام میدهم به وضوح در اتومبیل سازی امروز قابل مشاهده است. وقتی که علت را از آمریکایی ها سوال میکنی میگویند : آنها ماشینی را ترجیح میدهند که با سوخت در نظر گرفته شده بازده بالایی را داشته باشد و کمتر به خاطر سرو کار داشتن با مواد مغناطیسی منجر به خاموشی شود .اما وقتی که به آنها مواردی را برای انتخاب بدهی هرگز به عقب بر نمیگردند و به عنوان مثال یک هوندا سیویک را انتخاب نمیکنند و یک فورد اکسپدیشن یا یک چریسلر ۳۰۰ را ترجیح میدهند. با توجه به اینکه ذخیره ی نفت جهان به شدت رو به کاهش است لذا لازم است که در مورد سرعت مصرف و اهمیت طریقه ی مصرف آن بحث جدی انجام پذیرد و اگر خروج بیش از حد گازهای گلخانه ای شرایط جوی رابه صورت مخربی تغییر دهد دیگر تصوراتی را که امید میرفت به واقعیت نپیوندند ناچار اتفاق می افتد. یکی از راهکارهایی که در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است وضع قوانین کیفری و جزائی برای کارخانجات اتومبیل سازیست که به موجب این قوانین کارخانجات میبایست میزان مصرف سوخت ماشینهای خود را بیشتر از یک مقدار مجاز قرار ندهند و اگر میزان مصرف سوخت اتومبیل ساخته شده توسط این کارخانه بیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط وزارت محیط زیستو وزارت نفت باشد تولید آن اتومبیل از طرف دولت قطع و کارخانه به پرداخت غرامت به دولت مجازات میگردد . این قانون در آمریکا نه تنها باعث ضرر و زیان کارخانجات اتومبیل سازی نشده است بلکه موجب ساخت مدلهای مختلف با کیفیتهای بالا و مصرف پایین شده است و این عمل هم موجب فروش بی سابقه این کارخانجات شده است و هم اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده و در قسمت صادرات خودرو پیشرفت چشمگیری داشته است. از طرف دیگر اگر اتومبیل سازان بتوانند راهکارهایی در طراحی های خود از قبیل راحتی ، زیبایی، سبکی آلیاژهای به کار رفته ، ایمنی بالا، جذابیت ، امکانات و کاهش مصرف سوخت در حالی که هر لیتر بنزین قیمتی بالغ بر ۱۲۰۰ تومان هزینه در بر دارد تا حدی که بتوان یک مسیر ۶۰ یا ۱۰۰ مایلی را فقط با یک باک سوخت پیمود آن موقع است که فکر ها به سمت آن خودرو متمرکز میشود و میتواند مصرف کننده های بسیاری را به خود اختصاص دهد. تعداد بسیار کمی از مردم دنیا هستند که گاز را در مصارف حمل و نقل و کاری خود مصرف میکنند. درست است که استفاده از گاز تئوری جالبی برای جایگزینی به جای گازوئیل و بنزین است اما گاز هم طولی نخواهد کشید که به فراموشی سپرده خواهد شد و از طرفی مخازن گاز در نقاط محدودی از جهان قرار دارند و انتقال آن به نقاط دیگر هزینه های زیادی را شامل میشود. گروه صنعتی که در ابتدا از آن سخن به میان آمد امروزه طرح هایی را با عناوین اتومبیل های پر بازده مورد بررسی قرار داده اند. اگر چه اکنون نمیتوان به وعده های این گروه اطمینان کرد و از فروش اتومبیلهایی که با سوخت فسیلی کار میکنند جلوگیری کرد ولی میتوان امید داشت که به گفته ی مهندسان این گروه تا قبل از پایان سال ۲۰۰۹ ماشین های پربازده در قالب اتومبیلهای حمل و نقل عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت . برای به وقوع پیوستن این کار گروه مذکور تحت ابتکار جالبی با پیشنهاد ۱۰ میلیون دلار به ماشین سازی که بتواند در مسابقات ماشین سواری ساحلی اتومبیلی را طراحی کند که که با مصرف حد اکثر یک گالن با سرعت بالا مسافت ۱۰۰ مایلی را طی کند سعی در ساخت اتومبیلی دارد که تا جایگزینی سوخت جدید به جای سوخت فسیلی حتی المقدور در مصرف سوخت صرفه جویی چشمگیری کند. با شروع این موضوع مهندسان طراح کارخانجات در وضعیت جدیدی قرار گرفتند و با حمایت چشمگیر کارخانجات اتومبیل سازی به طراحی ماشین های هرچه کم مصرفتر مشغول شدند. پس از این موضوع خود کارخانجات نیز با پیشنهاد جایزه های کلان و استخدام مهندسان طراحی که در طرح کاهش مصرف به آنها کمک های چشمگیری میکردند در این رقابت تکنولوژی کم مصرف سهیم شدند در قسمت بعدی به بررسی اتومبیلهایی خوهیم پرداخت که طی این رقابت های تنگاتنگ کارخانجات ساخته شدند و از جمله ی این اتومبیلها میتوان به اتومبیل هوشمندی اشاره کرد که بدون نیاز به راننده و توسط شرکت تویوتا برای مسابقات رالی کویری طراحی شد... محقق : مرتضی سرکوبی (دبیر انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک )