X
09122591063 - 021 - 44861084

چگونه سبقت بگیریم؟


تنها زمانی می توانید سبقت بگیرید که دید خوبی نسبت به ترافیک پیش رو داشته باشید. سپس به طور ایمن می توانید سبقت بگیرید. سبقت تنها در جایی مجاز است که علامت خط ممتد وجود نداشته باشد. در تمام جاده ها علامت خطوط منقطع نشان دهنده مجوز سبقت است. چه هنگامی می توانیم سبقت بگیریم؟ چگونه سبقت بگیریم؟ شما در حال رانندگی در جاده ای چند لاینه هستید و می توانید در جایی که خطوط منقطع وجود دارد، از اتومبیل جلویی سبقت بگیرید. چگونه سبقت بگیریم؟ اتومبیل جلویی شما در حال گردش به راست است و یا می خواهد وارد خروجی شود و راهنمای سمت راست خود را روشن کرده است. چگونه سبقت بگیریم؟ اتومبیل جلویی در جاده توقف کرده و ایمن تر است که از آن سبقت بگیرید. اتومبیل جلویی با سرعتی کمتر از حد معمول در لاین پیش روی شما حرکت می کند و ایمن تر است که از آن سبقت بگیرید. نکته: به یاد داشته باشید که در هنگام سبقت هرگز نباید از سرعت قانونی تجاوز کنید! نکته: موتورسواران ممکن است از سمت چپ سبقت بگیرند اما باید به هر وسیله ای که روبروی آنها قرار دارد و راهنمای سمت چپ خود را روشن کرده است، راه بدهند. سبقت در محل عبور عابران پیاده: چگونه سبقت بگیریم؟ شما هرگز نباید در محلی که خط عابر پیاده قرار دارد، سبقت بگیرید. چگونه سبقت بگیریم؟ شما هرگز نباید در محلی که تابلوی عبوراطفال را مشاهده می کنید، سبقت بگیرید. چگونه سبقت بگیریم؟ سبقت از موتورسواران و دوچرخه سواران: چگونه سبقت بگیریم؟ وقتی از موتورسواران سبقت می گیرید، باید فاصله بیشتری از آنها داشته باشید. آسیب پذیرترین وسایل نقلیه جاده، موتور و دوچرخه سواران هستند که به فضای بیشتری جهت حفظ ایمنی خود نیاز دارند. حداقل فاصله ای که هنگام سبقت از موتورسواران باید داشته باشید، به محدودیت سرعت جاده ای که در آن رانندگی می کنید بستگی دارد: در جاده هایی با محدودیت سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت یا کمتر باید حداقل یک متر از موتورسواران فاصله داشته باشید. در جاده هایی با محدودیت سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت باید حداقل ۱٫۵ متر از موتورسواران فاصله داشته باشید. توجه: برای ایمنی بیشتر، موتور سواران می توانند در لاین وسط رانندگی کنند. همچنین می توانند بر روی خطوط رنگ شده حرکت کنند تا به دیگر رانندگان دید بهتری نسبت به ترافیک پیش رو بدهند.