طراحی سایت پوشاک, طراحی وب سایت پوشاک , طراحی وب سایت برند های بین المللی پوشاک


تعدادی از وب سایت های زیر بعد از تحویل, توسط کار فرما تغییر یافته است و یا به دلیل تمدید نشدن هاست و دامین, سایت غیر فعال شده است, در صورت نیاز برای نمایش , تمامی کد ها موجود می باشد.


طراحی وب سایت پوشاک مردانه اکسیژن

پوشاک مردانه اکسیژن

www.oxygen-manly.ir
فناوری : HTML 5, CSS 3, C# .net ,Adobe Flash
خدمات : طراحی سایت, ثبت دامین, میزبانی وب ویندوز

طراحی سایت پوشاک دراتی

پوشاک دراتی

www.dorati.ir
فناوری : HTML 5, CSS 3, C# .net ,Adobe Flash
خدمات : طراحی سایت, ثبت دامین, میزبانی وب ویندوز

طراحی وب سایت پوشاک موکارلو

پوشاک موکارلو

www.mocarlo.com
فناوری : HTML 5, CSS 3, C# .net ,Adobe Flash
خدمات : طراحی سایت, ثبت دامین, میزبانی وب ویندوز